HISTORIEK – NUT & VERMAAK sinds 1880

De toneelkring NUT & VERMAAK zag het daglicht in 1880 in deze statige herenwoning in neoclassicistische stijl in de Prins Albertlaan 70 te Bredene-Slykens onder impuls van Fransciscus MAES-DECLERCQ. Het pand staat er nu nog en is zelfs beschermd als monument.

Op het einde van 1918 werd de zetel van de Toneelkring NUT & VERMAAK overgebracht naar Oostende. Vanaf toen werd er in de Oostendse Koninklijke Schouwburg gespeeld. Daardoor kon onze toneelkring beschikken over betere decormogelijkheden, accomodatie, enz. . In 1930 werd het 50-jarige jubileum gevierd met de organisatie van een nationale toneelwedstrijd. Op de prijsuitreiking was Koning Albert I zelfs persoonlijk aanwezig. Hij wenste lichtjes gegrimeerd te worden vooraleer in de Koninklijke Loge plaats te nemen, kwestie van een frisse gelaatskleur te vertonen aan de vele toeschouwers met een verrekijkertje. Onder impuls van onder andere Alfons MAES sr. en jr., Octaaf DEFOOR, Fredje COOPMAN, Walter DEBRUYNE, Walter GESELLE, Roza VAN MOL en Albert MENU beleefde de kring in de na-oorlogse periode een nieuwe elan. Dit zorgde voor een belangrijke groei qua nieuw spelerspotentieel.

Toen de Koninklijke Schouwburg werd afgebroken in 1967, moesten we noodgedwongen naar de toneelzaal in het Feest- en Kultuurpaleis uitwijken. We zouden er meer dan 30 jaar vaste planken onder de voeten hebben. De onlangs overleden Dendermondenaar Tony ROELS, die na zijn legerdienst bij de Marine in Oostende was blijven ‘hangen’, werd lid in 1968 als acteur en later ook als regisseur. Dank zij zijn artistieke opleiding werd hij één van de vaste decorontwerpers en -bouwers.

In de jaren 80 werd ook een meer gedurfd en moderner theater op de planken gebracht. Toen Tony ROELS met “De Illusie” zijn theater-annex-café uit de grond stampte, werd dit vanaf 1998 onze vaste stek. Tot het in 2008 werd afgebroken. Sindsdien spelen wij voornamelijk in het nieuwe Cultuurcentrum De Grote Post. In de zomer van 1995 werd Walter GESELLE voorzitter, de eerste die niet uit de familie MAES stamde. Op 05 mei 2006 volgde Stefaan MENU hem op. Hij heeft de kring omgevormd tot een vzw en de statuten aangepast.